JELLE VETS

  • 23/04/1999
  • Latijn-wetenschappen
  • Bachelor lager onderwijs
  • Bedrijfsmanagement (in opleiding)
  • Trainer B diploma
  • Wedstrijdzeiler & trainer Europeclass 
  • Jeugdcoördiantor NWV Berlare
  • Animator Kazou Waas & Dender
  • Statuut student-zelfstandige & student-ondernemer
  • Q-kids!

De oprichting van de #Q-kids! is een combinatie van mijn engagement voor de jeugd enerzijds en mijn passie voor de zeilsport anderzijds!